Datové sítě – internet

  • strukturovaná kabeláž
  • optické kabely
  • rozváděče, modulární systémy
  • poradenství, projekty, revize, servis